Sla over naar de inhoud

Radboud Kinderziekenhuis: jaarboek

Veel was nieuw in de afdeling kindergeneeskunde van het UMC Radboud. Het gebouw, de leiding, de manier van werken. Als het gebouw officieel geopend zou worden, kreeg het ook een andere naam. Het leek het hoofd van de afdeling een goed idee om rond de opening een Jaarboek uit te brengen.

Via via kwam de heer De Groot bij mij terecht. Hij vroeg me de inhoud van dit boek te leveren. In dit Jaarboek moest het niet gaan om de jaarcijfers, maar om de medewerkers. Wat doen zij? Wat beweegt hen? Hoe ervaren zij het werken hier? Om hier achter te komen, heb ik zo´n 30 medewerkers van het Radboud geïnterviewd. Ik heb niet alleen gesprekken gevoerd met artsen en verpleegkundigen, maar ook met bijvoorbeeld de office-manager en de handy-man. Alle lagen in het ziekenhuis kwamen zo aan bod.

De teksten die ik schreef, werden gecombineerd met gave foto’s van Henk van Kooten. Zo zou er een mooi beeld ontstaan van alle medewerkers die zich inzetten voor het welzijn van de kinderen.
Helaas is het boek nooit doorgegaan.

Published increatief schrijven