Sla over naar de inhoud

DTV Consultants: brochures, sheets en artikelen

Vanaf juli tot september 2007  schreef ik voor DTV Consultants, een adviesbureau op het gebied van verkeer en vervoer. Het adviesbureau was opgebouwd uit vijf teams: Onderzoek & Mobiliteit, Beleid & Ontwerp, Realisatie & Beheer, Communicatie & Educatie en het ondersteunende team Algemene Zaken. Over deze teams schreef  ik een artikel voor een magazine van DTV Consultants.

Dwars door de verschillende teams liepen de thema`s van DTV Consultants. Deze thema`s waren de specialisaties. Denk daarbij aan thema`s als verkeersveiligheid, openbaar vervoer, innovatie, lopen en fietsen, milieu en parkeren. Mijn taak was om over elk thema een sheet te schrijven waarin kort werd  beschreven wat het thema inhield  en wat voor projecten er omtrent het thema zijn gedaan.

Ook heb ik een corporate brochure geschreven voor het adviesbureau. Nadruk in deze brochure lag bij navigeren en ontdekken, en bij de openheid en warme zakelijkheid die het innovatieve en internationale adviesbureau uitstraalde.

Door mijn werkzaamheden voor DTV Consultants kijk ik niet meer op dezelfde manier naar het verkeer. Ik heb meer zicht op welke verkeersmaatregelen goed werken, en welke niet. Ik weet hoe veilig turborotondes zijn, hoe milieuvriendelijk de groene golf kan zijn en hoe weinig het verhogen van het parkeertarief bijdraagt aan het oplossen van het parkeerprobleem.

Published increatief schrijven